obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej
Nr Katalogowy B/Ib/90

Wydruk kopii fotografii czarno-białej przedstawiającej ulicę wypełnioną tłumem ludzi. Z lewej strony w tłumie widoczna grupa mężczyzn w sutannach i białych albach, w pobliżu widoczny baldachim procesyjny. Z lewej strony drzewa, w oddali budynki stojące przy ulicy.

Oryginał fotografii przedstawia procesję na ul. 4 stycznia w Barcinie przed prymicją (pierwszą msze nowo wyświęconego kapłana) ks. Juliana Badzińskiego w dniu 20.06.1934 roku.

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM