obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej
SZUBIN
KCYNIA
ŻNIN
BARCIN

Szanowni Państwo!

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie, Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Żninie oraz Biblioteka Publiczna Mias ta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego zapraszają do uczestnictwa w dziewiątej edycji MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO pt. Demostenes.

Cel konkursu:
Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do władania bogatą i piękną polszczyzną, sugestywne wypowiadanie myśli, prezentowanie bogatym językiem zdarzeń, zjawisk i faktów. Ponadto: wyrabianie dbałości o kulturę i estetykę żywego ” słowa, inspirowanie do twórczych poszukiwań i indywidualnych form artystycznej wypowiedzi, rozwój talentu krasomówczego i zdolności oratorskich.

Przedmiot wypowiedzi: tekst własny ( dopuszcza się improwizację) lub tekst cudzy: wiersz lub proza.

Zasady organizacyjne: Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren Gminy i Miasta Kcynia, Barcin, Żnin i Szubin.

Forma adresowana jest do uczniów klas II IV i V VII szkół podstawowych. Konkurs jest trzy stopniowy. Eliminacje odbędą się w szkołach.

Półfinały gminne w siedzibach bibliotek publicznych.
Półfinał konkursu gminnego w Barcinie odbędzie się 25 kwietnia br. o godz. 10:00 w Czytelni BPMiG w Barcinie, ul. Wojska Polskiego 4a.
Do półfinału zapraszamy maksymalnie troje dzieci z każdej grupy wiekowej.

Finał konkursu przewidziany jest 28 maja 2024 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie.
Dojazd na eliminacje gminne i finał konkursu we własnym zakresie. Do finału międzypowiatowego zapraszamy troje dzieci z każdej grupy wiekowej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Do dnia 8 kwietnia należy pisemnie zgłosić uczestników eliminacji gminnych Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do BPMiG w Barcinie ul. Wojska Polskiego 4a lub na adres email: administracja@biblioteka.barcin.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę i adres szkoły oraz tel. kontaktowy, pocztę elektroniczną, do nauczyciela. Należy dołączyć też przygotowane do konkursu teksty – wydruk lub tekst na nośniku elektronicznym Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

Kryteria oceny:

  • zalety merytoryczne prezentacji ( treść, forma językowa)
  • zrozumienie tekstu i wynikająca z tego interpretacja tekstu
  • kompozycja prezentacji ( rozwinięcie, argumentacja i zakończenie),
  • kunszt oratorski, poprawna wymowa, świadome używanie środków ekspresji, pamięciowe
  • opanowanie tekstu, kontakt ze słuchaczem.


Uwaga! Najwyżej oceniane będą teksty własne
.

Nagrody: Na poziomie finału nagrody funduje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie. Najlepszy mówca otrzyma puchar z tytułem Grand Prix Demostenes 2024 Zwycięzcy finałowego konkursu nagrody rzecz owe. Uczestnicy finału nagrody pocieszenia. Nagrody dla uczestników i laureatów eliminacji gminnych zapewnia Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie.

Kontakt z organizatorem: Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie ul. Kcyńska 11, 89-200 Szubin. Dyrektor Mirosław Rzeszowski tel.52 384 21 60, 601 072 187, mail:biblioteka@biblioteka.szubin.pl Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Kcyni im. Klary Prillowej ul. Libelta 27, 89-240 Kcynia tel. 525893758, mail: kierownik@centrumkultury-kcynia.pl Dyrektor Centrum P. Ilona Kurdelska. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego ul. Wojska Polskiego 4a 88-190 Barcin, administracja@biblioteka.barcin.pl , dyrektor biblioteki Renata Grabowska, 790 428 282, osoba do konaku w sprawie konkursu Żaneta Kubera tel 783 684 328 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie ul. Sienkiewicza 4, 88 400 Żnin, tel. 523020516 . Dyr. Biblioteki P. Beata Czaczyk.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do konkursu.

Z pozdrowieniami
w imieniu Organizatorów

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM