obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Początek
 • Informacje
 • Regulaminy
 • Regulamin wypożyczania urządzenia Czytak 4 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego.
 1. Wypożyczenia urządzenia do odtwarzania cyfrowej książki mówionej Czytak 4 mogą dokonać osoby z dysfunkcją wzroku oraz osoby niepełnosprawne, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać normalnego druku i są zarejestrowanymi czytelnikami biblioteki.
 2. Czytak 4 będący w użyczeniu Biblioteki w ramach projektu pn. „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku – Edycja 2023”,  może zostać wypożyczony Czytelnikowi posiadającemu ważną kartę biblioteczną, który nie ma nieuregulowanych zobowiązań finansowych lub przedmiotowych względem biblioteki.
 3. Przy wypożyczeniu, Czytelnik jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz ze zdjęciem.
 4. Warunkiem wypożyczenia urządzenia Czytak 4 jest podpisanie oświadczenia – załącznik nr 1.
 5. Czytelnik wypożycza urządzenie Czytak 4 nr S4-7449-P  wraz z zasilaczem, kartą SD 32 GB oraz instrukcją obsługi.
 6. Czytelnik może zarezerwować urządzenie Czytak 4 za pośrednictwem poczty elektronicznej: wypozyczalnia@biblioteka.barcin.pl lub telefonicznie ( 790 428 282 )
 7. Wypożyczenie urządzenia Czytak 4:
  1. bezpłatnie, dla Czytelników z Gminy Barcin,
  2. >dla Czytelników z poza Gminy Barcin po wpłaceniu kaucji w wysokości 795 zł ( siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych ) co stanowi wartość wypożyczonego urządzenia wraz z akcesoriami. W przypadku zauważenia usterek zwrot kaucji może zostać wstrzymany do czasu wyjaśnienia.
 8. Urządzenie Czytak 4 jest wypożyczany na okres 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia urządzenia pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o stan urządzenia i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 10. W chwili zwrotu Czytak 4 powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym
  z kompletnym wyposażeniem otrzymanym w momencie jego wypożyczenia.
 11. Czytelnik jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia praw autorskich do utworów, z których korzysta przy użyciu urządzenia Czytak 4.
 12. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu urządzenia Czytak 4 wynosi 2 zł za dzień.
 13. Czytelnicy wypożyczający urządzenie Czytak 4 zobowiązani są do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką, a Czytelnikiem.
 14. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia urządzenia, Użytkownik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości aktualnej ceny rynkowej urządzenia fabrycznie nowego lub urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku braku dostępności rynkowej urządzenia wypożyczonego.

Do przetwarzania danych osobowych Czytelnika zawartych w oświadczeniu zastosowanie mają zasady określone w regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM