obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej

Spotkanie przeznaczone dla uczniów klas IV.

MARCIN PRZEWOŹNIAK
Wydarzenie w ramach zadania "Droga do niepodległości. Walka Polaków o wolność w literaturze, słowie i muzyce.". Spotkanie autorskie z pisarzem, autorem ksiażek dla dzieci. 7 czerwca godz. 9:00. Filia w piechcinie bibliotekipublicznej miasta i gminy. ul 11 listopada 1c, piechcin. Dofinansowano w ze środków Biura 'Niepodległa" w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa"
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: po prawej stronie orzeł w koronie z rozpostartymi skrzydłami, obok napis "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego", pod napisem biało-czerwony pasek nawiązujący do flagi Polski.
Logo Biura Niepodległa: Napis niepodległa stylizowany na pismo odręczne.
Logo Biblioteki w Barcinie: Skrót BPMiG Barcin umieszczony nad grafiką przypominającą otwartą ksiażkę.

Wydarzenie realizowane w ramach zadania “DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI. Walka Polaków o wolność w literaturze, słowie i muzyce”, dofinansowanego ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa”.

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM