obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej
Piotr Bojarski, starszy mężczyzna o siwych lokowanych włosach, ubrany w siwą marynarkę,jasną koszulę i kremowe spodnie, stoi z mikrofonem w ręce

Powstanie Wielkopolskie, jedno z niewielu polskich zwycięskich zrywów narodowowyzwoleńczych, jest tematem wielu książek naukowych oraz popularnonaukowych, rzadziej jednak pojawia się w powieściach. Pisarzem, który podjął taką próbę jest Pan Piotr Bojarski – dziennikarz, autor powieści
kryminalnych i historycznych; o jego książce „Cwaniaki” rozgrywającej się w czasie powstania Pan Piotr opowiedział podczas spotkania w barcińskiej bibliotece 15 maja.

Głównymi bohaterami wspomnianej powyżej książki są trzej młodzi ludzie: Zbigniew Kaczmarek, Józef Jęczkowiak i Franciszek Jach, których wir historii rzuca do Poznania latem 1918 roku. Ich oczami obserwujemy przygotowania do wybuchu powstania, narastające w mieście nastroje i wreszcie sam moment wybuchu zrywu oraz walki powstańcze. Wartka akcja wkomponowana jest tu w tło historyczne, skrupulatnie opisane przez autora. Warto tu zaznaczyć, że dwoje z trzech bohaterów książki to postaci autentyczne – Józef Jęczkowiak i Franciszek Jach. Pierwszy z nich był członkiem tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej działającej w Wielkopolsce, której celem było wyrwanie tego regionu spod pruskiego jarzma; pełnił rolę łącznika POW z Warszawą; brał udział w Powstaniu Wielkopolskim.

Franciszek Jach, z kolei zasłynął brawurową akcją zdobycia pierwszego samolotu dla powstańców. W momencie wybuchu powstania służył on jako pilot w armii pruskiej; otrzymał on wtedy rozkaz pilnego dostarczenia z Poznania do Berlina jednej z maszyn stacjonującej na lotnisku w poznańskiej Ławicy. Udało mu się jednak zmienić tor lotu i przekazać samolot w ręce powstańców. W dalszych dniach powstania Franciszek Jach walczył „na ziemi”, biorąc udział w walkach min. pod Żninem. Kto wie, być może natknął się wtedy na nietypowego powstańca – Zdzisława Czendefu, spolonizowanego Chińczyka, pochodzącego z Barcina? O nim także powiedziano na spotkaniu, podobnie jak o innych barcińskich powstańcach; spotkało się tu z dużym odzewem zebranych na wydarzeniu miejscowych pasjonatów historii.

Wydarzenie zrealizowano w ramach zadania “DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI. Walka Polaków o wolność w literaturze, słowie i muzyce”, dofinansowanego ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa”.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: po prawej stronie orzeł w koronie z rozpostartymi skrzydłami, obok napis "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego", pod napisem biało-czerwony pasek nawiązujący do flagi Polski.
Logo Biura Niepodległa: Napis niepodległa stylizowany na pismo odręczne.
Logo Biblioteki w Barcinie: Skrót BPMiG Barcin umieszczony nad grafiką przypominającą otwartą ksiażkę.

Wydarzenie realizowane w ramach zadania “DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI. Walka Polaków o wolność w literaturze, słowie i muzyce”, dofinansowanego ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa”.

Galeria zdjęć

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM