obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej
Nr. katalogowy B/IVa/274

Zaświadczenie w kształcie prostokątnego kawałka papieru potwierdzające uprawnienia do noszenia otrzymanych przez st. sierżanta 13 BSW Antoniego Barańczaka brytyjskich odznaczeń wojskowych: Gwiazdy za wojnę 1939-1945 (1939-1945 Star): gwiazda (odznaczenie wojskowe niższej rangi niż medal) za udział w II WŚ dla żołnierzy brytyjskich i sprzymierzonych sił zbrojnych; Gwiazdy Italii (Italy Star): gwiazda za udział w kampanii włoskiej w maju 1943-czerwcu 1945. Medal za Wojnę 1939-1945 (War Medal 1939-1945) przyznawany osobom, które służyły w siłach wojskowych Wlk. Brytanii w wojnie 1939-1945 przez przynajmniej 28 dni.

Widoczny podpis dowódcy batalionu ppłk. dypl. Olgierda Jaskold-Gabszewicza.

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM